PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY VIA REGIA UKRAINE W ŁUCKU - ViaRegiaUkraine
pl
  • uk
  • en
  • de

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY VIA REGIA UKRAINE W ŁUCKU

Powierzchnia Rezerwatu wynosi 41 ha, w jego bilansie znajdują się 52 zabytków objętych ochroną państwową, z nich 39 – o znaczeniu krajowym: Łucki Zamek Górny XIV w., Kościół św. Jana Teologa XII w., Kościół Katedralny Świętych Apostołów Piotra i Pawła XVII w., Dom Kosaczów XVIII w., Wieża Czartoryskich oraz pozostałości murów Zamku Okolicznego XV w., Kolegium Jezuickie XVII w., Kościół Luterański, Dom Architekta XX w., Synagoga XVII w., Klasztor Szaritok XV w. i in.

Na terenie Rezerwatu znajduje się szereg muzeów, wśród których jest jedyne w Ukrainie Muzeum Dzwonów, Muzeum Księgi, Galeria Sztuki, Muzeum „Salon Łesi” oraz apteka-muzeum. Pracownicy Rezerwatu organizują nowe wystawy tematyczne, aktualizują ekspozycje, przeprowadzają wycieczki w językach ukraińskim, angielskim, polskim i rosyjskim.

Corocznie w Rezerwacie przeprowadzane są naukowe konferencje oraz wydawane nowe publikacje naukowe i popularnonaukowe, stwarzane nowe marszruty wycieczkowe, wypełniane oraz aktualizowane sale wystawowe. W Rezerwacie przeprowadzane są festiwale tematyczne, w szczególności: Uczta Książęca, Księżniczka Wołyńska, Łuczesk Średniowieczny, Noc w Luckim Zamku, Zwiastowanie Wołynia, Poliskie Lato, Przestrzeń Liter i in.

Dyrektor – Rudecki Paweł

Łączność
icon
Ukraina 43016, obwód Wołyński, m. Łuck, ul. Dragomanowa, 23
Tel.: (0332) 72-34-32 – recepcja Rezerwatu
(0332) 72-45-88, +380665520091 – kasa, zamówienie usług wycieczkowych
zamok.lutsk@ukr.net

Godziny pracy
Codziennie od 10:00 do 19:00 w okresie letnim (kwiecień – wrzesień)
Codziennie od 10:00 do 17:00 w okresie zimowym (październik – marzec)
Bez przerw i dni wolnych