Via Regia Ukraine - ViaRegiaUkraine
pl
  • uk
  • en
  • de

Via Regia Ukraine

Wielkie Szlaki Kulturowe Rady Europy w Ukrainie

Obejrzyj wideo

Sieć „Via Regia – Szlaki Kulturowe Rady Europy” została oficjalnie założona pod koniec 2009 roku. Jest to zgodne z wymogami Rady Europy dotyczącymi struktury wszystkich projektów kulturalnych i zostało zatwierdzone przez Komitet Koordynacyjny Rady Europy. Sieć jest jedynym posiadaczem tytułu „Via Regia – Szlaki Kulturowe Rady Europy”. Koordynatorem sieci Via Regia w Ukrainie jest organizacja pozarządowa „Stowarzyszenie Centrów Kultury i Sztuki Via Regia Ukraine” z siedzibą w Dubnie. Stowarzyszenie zrzesza 11 miast z 5 regionów Ukrainy i promuje rozwój kulturalny i turystyczny każdego regionu oraz całej sieci.

Żytomierz Lwów Kijów Dubno Równe Włodzimierz Wołyński Łucku Radomyszl Ostrog Brody Grodek
Miasta po drodze Via Regia Ukraina
Brody
Brody
Grodek Jagiellonski
Grodek Jagiellonski
Lwow
Lwow
Dubno
Dubno
Równe
Równe
Ostrog
Ostrog
Włodzimierz-Wołyński
Włodzimierz-Wołyński
Kijów
Kijów
Żytomierz
Żytomierz
Radomyśl
Radomyśl
Łuck
Łuck
Członkowie sieci Via Regia Ukraine w regionach
Muzeum Historii Toalety
Kompleks Historyczno-Kulturalny „Zamek-Muzeum Radomyśl”
Państwowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny miasta Ostroga
Lwowskie Muzeum Historyczne
Muzeum Narodowe Kosmonautyki im. S. P. Korolowa
Rówieńskie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze
Państwowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny m. Dubno
Gorodockie Muzeum Historyczno-Krajoznawcze
Włodzimierz-Wołyńskie Muzeum Historyczne im. O. Dwernickiego
Muzeum Historyczno-Krajoznawcze w Brodach
Administracja Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w m. Łucku