Historia Ukrainy - ViaRegiaUkraine
pl
  • uk
  • en
  • de
HISTORIA UKRAINY
Ukraina to kraj o niezwykle bogatej historii, której opowiedzenie zajmie kilkanaście stron. Dlatego postaramy się tylko krótko nakreślić główne etapy jego powstawania i rozwoju

Historia starożytna Ukrainy (V tys. przed n.e. — ІХ w.)

Obejmuje okres, który zaczął się od czasu rozpowszechnienia na terenie Ukrainy plemion rolniczych i trwał do powstania Słowian historycznych. Jedną z najbardziej znanych kultur rolniczych epoki miedzi jest kultura trypolska. W czasach swojego rozkwitu posiadała największe osady w Europie. W Ukrainie wykryto powyżej dwóch tysięcy zabytków kultury trypolskiej.

Powstanie Słowian i rozwój miast Rusi

Około wieku VI–IX na terenie współczesnej Ukrainy powstały zarodki miast słowiańskich. Słowianie byli aktywnie zaangażowani w duże osadnictwo plemion w Europie Wschodniej i Środkowej.

Kształtowanie i rozwój Rusi Kijowskiej

Ten okres to cztery wieki naszej historii (IX–XIII wiek), kiedy Kijów został „matką miast ruskich”. To był okres nie tylko kształtowania ogromnego państwa, granice którego ciągnęły się od Wołgi do Karpat, ale także rozwoju wielu miast, powstania rzemioseł, rozkwitu kultury, handlu, religii państwowej. Wtedy odlewano srebrne hrywny, wybijano pierwsze monety z trójzębem książęcym, a nad brzegiem Dniepru zbudowano pierwsze majestatyczne świątynie.

Ważną rolę w kształtowaniu się państwa w tym okresie odegrały takie wybitne postacie: księżniczka Olga (wielka księżna kijowska), książę-wojownik Swiatosław Chrobry, Włodzimierz Wielki – chrzciciel Rusi, książę kijowski Jarosław Mądry, Daniel Romanowicz – król Ukrainy-Rusi.

Epoka kozacka (XV – XVIII wiek)

To jest okres, ściśle związany z historią kozactwa ukraińskiego, które przez wieki broniło religijnej i kulturowej tożsamości swojego narodu i z czasem stało się dla Ukraińców symbolem kochającego wolność narodu. Założycielem tradycji pierwszej Siczy Zaporoskiej oraz pierwszym hetmanem kozackim został Dmytro „Bajda Wiśniewiecki”, który w roku 1553 własnym kosztem zbudował zamek-twierdzę na wyspie Mała Chortyca.

Ukraińskie państwo kozackie przeżyło największy wzrost za panowania hetmana wojska zaporoskiego Bogdana Chmielnickiego, który był prawdziwym mężem stanu, dowódcą wojskowym i dyplomatą.

Nie mniej znanymi postaciami tego okresu byli: pułkownik Iwan Bogun, słynny hetman wojska zaporoskiego Piotr Konaszewicz-Sagajdaczny, hetman Iwan Wygowski – zwycięzca armii moskiewskiej w bitwie pod Konotopem.

Państwo kozackie na czele z hetmanem Iwanem Mazepą odegrało kluczową rolę w wojnie z Imperium Osmańskim, a jego sojusznik w walce o niezależność Ukrainy od państwa moskiewskiego Pyłyp Orłyk stworzył dokument „Umowy i uchwały”, bardziej znany jako „Konstytucja Pyłypa Orłyka”, która uważana jest jako jedna z najstarszych w Europie.

Jeden z najsłynniejszych rodów ukraińskich XIV–XVIІ wieku – to jest ród książąt Ostrogskich. Przedstawił światowej sławy postacie ukraińskiej i wschodnioeuropejskiej polityki, spraw wojskowych, dyplomacji, nauki i kultury. Wśród słynnych przedstawicieli tego rodu był Kostiantyn Ostrogski – wielki hetman litewski, który został zwycięzcą historycznej bitwy z wojskami moskiewskimi pod Orszą 1514 roku. Książę Wasyl-Kostiantyn Ostrogski, senator Rzeczy Pospolitej, założył wyższą szkołę – Akademię Ostrogską. Z jego pomocą została opublikowana Biblia Ostrogska.

Kształtowanie narodu i walka o niepodległość w XIX-XX wieku

To jest szereg wydarzeń związanych z walką narodowowyzwoleńczą narodu ukraińskiego. Od okresu rewolucji ukraińskiej lat 1917–1921 do ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego na etnicznych ziemiach ukraińskich w latach 1920–1950 w warunkach okupacji jej ziemi przez różne państwa oraz w okresie II Wojny Światowej 1939–1945 lat.

W szczególności, w okresie kształtowania ukraińskiej państwowości w latach 1917–1921 Ukraina przeszła kilku ważnych etapów: zarząd Rady Centralnej prowadzony przez historyka, osobę publiczną i polityczną Michała Gruszewskiego; Hetmanat na czele z ostatnim hetmanem Ukrainy Pawłem Skoropadskim; Dyrektorii pod przewodnictwem Simona Petliury.

Naród ukraiński wniósł ogromny wkład w walkę z nazizmem zarówno na swoim terytorium, jak i na terytoriach innych państw w czasie II Wojny Światowej. Wielu Ukraińców walczyło w armiach alianckich i stało się bohaterami różnych krajów. Ukraina poniosła w tej wojnie wielkie straty ludzkie i materialne, zajęła jedno z wybitnych miejsc za swój wkład w pokonanie nazistowskich Niemiec i ich sojuszników.

Nowoczesna Ukraina XXI wieku

To jest największe państwo Europy, jej centrum geograficzne. To jest wielowiekowa historia i pierwotne pragnienie niepodległości. To piękna przyroda, bogata kultura i słynne tradycje. Ukraińcy są narodem nie z krwi, ale z ducha.

Nowoczesna historia Ukrainy – to:

  • Heroiczna obrona lotniska donieckiego w roku 2014, która trwała przez 242 dni – w tym czasie bojownicy ukraińscy przeciwstawiali się potężnym siłom prorosyjskich separatystów, wzmocnionych przez elitarne rosyjskie siły specjalne i odważnie bronili niepodległości Ukrainy. Za swoją odwagę, patriotyzm i wytrzymałość bojownicy otrzymali dumny tytuł „cyborgów”
  • Ruch ochotniczy i wolontariuszy, który powstał spontanicznie jeszcze podczas Majdanu – wyraźny przykład jedności narodu w walce z separatyzmem i rosyjską agresją w Donbasie. Ruch ochotniczy zastąpił nieudolną wówczas armię, a patriotyczni Ukraińcy na własny koszt ubierali i karmili bataliony ochotnicze
  • Wielu ukraińskich pisarzy i artystów, naukowców i wynalazców, wojskowych i sportowców znane jest daleko poza naszym krajem, którzy reprezentują go na arenie międzynarodowej. To są nasi współcześni, z których jesteśmy dumni. Dzięki nim świat widzi i odkrywa Ukrainę
Historia Ukrainy w opowieściach