Geografia - ViaRegiaUkraine
pl
  • uk
  • en
  • de

Geografia

Lokalizacja

Ukraina położona jest w południowo-wschodniej części Europy. Ma wspólne granice lądowe z Białorusią na północy, z Polską na zachodzie, ze Słowacją, Węgrami, Rumunią i Mołdawią na południowym zachodzie oraz z Rosją na wschodzie. Południe Ukrainy graniczy z Morzem Czarnym i Azowskim. Granice morskie ma z Rumunią i Rosją.

Geograficznie można wydzielić 5 regionów Ukrainy: Ukraina Zachodnia, Ukraina Wschodnia, Ukraina Północna, Ukraina Południowa, Ukraina Środkowa.

Ziemie historyczne Ukrainy: Podnieprowie, Galicja, Pokucie, Podole, Tawrija, Słobożanszczyzna, Donbas, Zakarpacie, Przykarpacie, Wołyń, Polesie, Zaporoże, Bukowina i in. Powierzchnia ogólna Ukrainy wynosi 603 548 km². Według tego wskaźniku jest ona największym państwem, które całkiem znajduje się w Europie

Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu Ukrainy jest zdominowane przez równiny – 95 % z całej powierzchni. Pasma górskie w Ukrainie reprezentowane są przez część Gór Karpackich – Karpaty Ukraińskie, gdzie znajduje się najwyższy szczyt Ukrainy – góra Gowerła (2061 m nad poziomem morza), oraz przez Góry Krymskie, najwyższym szczytem których jest góra Roman-Kosz (1545 m).

Klimat

Przeważnie umiarkowanie kontynentalny. Średnia temperatura w zimie – od -8° do -12° C (od +17.6° F do +3° F). W obwodach południowych temperatura zimowa waha się około 0° C (+32° F). Średnia temperatura letnia wynosi od + 18 ° do + 25 ° C (od + 64,4 ° F do + 77 ° F), chociaż temperatura maksymalna może być powyżej + 35 ° C (+ 95 ° F).

Najlepszy czas do zwiedzania Ukrainy: lato, późna wiosna i wczesna jesień.

Zbiorniki wodne

Na terenie Ukrainy przecieka 63 119 rzek i strumieni o długości ogólnej powyżej 206 tys. km. Główne rzeki — Dniepr, Siwerski Doniec, Południowy Bug, Dniestr, Dunaj.

W kraju jest około 20 tys. jezior. Największe jezioro Polesia Ukraińskiego – Świtaź, posiada powierzchnię 27,5 km². Słone jeziora pochodzenia estuarium mają większą powierzchnię.

Zasoby naturalne

Ukraina jest jednym z wiodących światowych państw mineralno-surowcowych. Kraj, który obejmuje tylko 0,4 % lądu i gdzie mieszka 0,8 % ludności planety, ma w swoich trzewiach 5 % potencjalu mineralno-surowcowego światu.

Ukraina wyprzedza Rosję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Kanadę i inne państwa pod względem zbadanych zasobów niektórych minerałów.