Odrodzenie szlaku historycznego - ViaRegiaUkraine
pl
  • uk
  • en
  • de

Odrodzenie szlaku historycznego

Historia starego szlaku Via Regia jako drogi wojskowej według źródeł historycznych zaczyna się od kampanii Franków i, co ciekawe, kończy się kampaniami Francuzów. Ostatni raz ten szlak zyskał europejskie znaczenie dzięki wojskom napoleońskim, które wykorzystywały go nie tylko podczas podbojów Rosji i Hiszpanii, ale także podczas odwrotów.

Między tymi wydarzeniami leży półtora tysiąca lat historii europejskiej, ściśle związanej ze szlakiem Via Regia. Wraz z budową kolei w roku 1835 szlaki straciły swoje znaczenie. Ludzie poruszające się po drogach pieszo potrafili szybciej pokonywać odcinki drogi i podróżować na bardzo duże odległości.

Transport towarów na duże odległości nie był już tak trudny, jak na źle przystosowanych drogach. W następującym okresie industrializacja przyczyniła się do szybkiego rozwoju linii kolejowych. Pociągi stały się odpowiednim pojazdem dla przemysłu ciężkiego, a także dla zaopatrzenia szybko rozwijających się miast. Chociaż brukowanie dróg w niektórych miastach rozpoczęło się jeszcze w XII-XIII wieku, większość dróg nie była ufortyfikowana, a jeszcze wcześniej brak odpowiednich pojazdów doprowadził do upadku sieci drogowej na dziesięciolecia.

Ponieważ w dziedzinie rozwoju miast odbywały się ciągłe zmiany marszrut, Via Regia nigdy nie miała ścisłego kierunku, jednakowego przez wieki. W związku z tym, że większość handlu Wschód-Zachód odbywała się na tej drodze już w średniowieczu, każdy władca starał się w miarę możliwości przeciągnąć drogę na swoje terytorium, gdyż zyski z myta drogowego były wysokie.

Dziś droga pełna historii to bezpośredni odcinek europejskiej autostrady E-40 i nowej autostrady A4, a tym samym autostrada dla poczucia indywidualnej mobilności.

Z technicznego punktu widzenia szlak zamienia się w nowoczesną asfaltową drogę, która przecina krajobrazy i tereny zaludnione i daje człowiekowi możliwość niezawodnego poruszania się tylko za pomocą złożonych środków technicznych. Na przykład cały nowo budowany odcinek autostrady A4, będący częścią europejskiej trasy E-40, na nowych niemieckich ziemiach jest wzorem osiągnięć inżynieryjnych w Niemczech pod względem bezpieczeństwa i możliwości produkcyjnych.

Ale czy może autostrada w takich warunkach łączyć kultury i narody jak to robił stary szlak Via Regia? Czy może ten szlak oznaczać „życie”?

Via Regia, jako droga Bonifacego, który w imieniu Rzymu i Karola Martela ufundował znaczki i biskupstwa w Hesji i Turyngii, tworząc w ten sposób stabilne struktury państwowe i kościelne, czy jako przyszła sześciopasmowa autostrada A4 już przez około 2000 lat jest „europejską autostradą ” o ważnym znaczeniu gospodarczym, kulturowym, politycznym i militarnym, żywym jak nigdy dotąd, a jednocześnie o silnej jednoczącej sile symbolicznej.

Kierunki szlaku

Długotrwały cel sieci Via Regia, do której w przyszłości będą wchodzić 48 regionów z 8 krajów, – to jest, w miarę możliwości, szeroka i szczegółowa prezentacja historycznych, kulturowych oraz współczesnych obiektów i wydarzeń w Via Regia-korytarzu. To robi oczywistą wspólność europejską szlaku. Ta informacja będzie miała rzeczywistą wartość dla użytkownika tylko wtedy, kiedy będzie prawdziwą.

Jeśli interesują Cię szczegółowe informacje na temat każdego regionu korytarza Via Regia w danym kraju europejskim, z nowoczesnymi autostradami, trasami, ścieżkami pieszymi i rowerowymi oraz innymi szlakami turystycznymi, możesz je znaleźć na oficjalnej stronie koordynatora sieci Via Regia w Europie tutaj.