O Via Regia - ViaRegiaUkraine
pl
  • uk
  • en
  • de

O Via Regia

Via Regia (Szlaki Królewskie) – to jest nazwa najstarszej i najdłuższej komunikacji lądowej między Europą Wschodnią i Zachodnią. Jej długość wynosi 4500 km, już ma powyżej 2000 lat, łączy 8 krajów europejskich i przechodzi przez tereny współczesnych Ukrainy, Białorusi, Litwy, Polski, Niemców, Belgii, Francji i Hiszpanii. Teraz istnieje jako transeuropejski korytarz transportowy СІІІ (międzynarodowa autostrada E40).

Via Regia w szerszym znaczeniu jest oznakowaniem niektórego rodzaju dróg, które w Europie średniowiecznej podporządkowane były bezpośrednio królowi i także były pod jego ochroną osobliwą. Właśnie dlatego ta marszruta także zwana jest jako Szlaki Królewskie.

Ważną rolę do stworzenia Via Regia miały kampanie wojskowe Franków w kierunku Wschodu. W pierwszej połowie VI wieku Frankowie zdobyli królestwo Turyngii. Wojska frankońskie podążały tą samą drogą, którą przed wiekami pokonywali Rzymianie podczas marszu na Łabę, co ustabilizowało „korytarz” późniejszej drogi Via Regia.

Ale pojęcie „Via Regia“ posiada różne równe znaczenia:

1. Szlaki pod ochroną królewską, które miały nazwę „Via Regia“, istniały w Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego w czasach silnej władzy królewskiej, która naprawdę mogła gwarantować ochronę na drogach
2. W niektórych regionach Europy powstaje „Via Regia“ (głównie historycznie) jako nazwa ulicy, która traciła status pierwotny „Szlaków Królewskich”, potwierdzenie tego jeszcze można znaleźć w aktualnych atlasach
3. Oprócz tego „Via Regia“ głównie używana jest jako metafora w nauce i polityce, a „szlaki królewskie”, „złota ścieżka” określają kierunek do optymalnego rozwiązania problemu. Na sympozjum lokalnych polityków Saksonii w roku 2002 sformułowane zostało określenie „Via Regia – Szlaki Królewskie Europy“, odnoszone do symbolicznego znaczenia drogi historycznej dla procesu integracji europejskiej.

Dzisiaj sieć międzynarodowa Via Regia wykorzysta potencjał Szlaków Królewskich jako symbol zjednoczenia Europy. W roku 2005 droga została określona jako „Wielkie Szlaki Kulturowe Rady Europy” (Mayor Cultural Route of the Council of Europe).

Sieć międzynarodowa „Via Regia – Szlaki Kulturowe Rady Europy” powołana została do kontynuowania wymiany kulturowej między państwami Europy oraz wspracia ich zbliżenia. Międzynarodowym punktem koordynacyjnym sieci „Via Regia – Szlaki Kulturowe Rady Europy” jest Europejskie Centrum Kulturowo-Informacyjne w Turyngii (Niemcy), reprezentowane przez jego Dyrektora Karline Fisher.

Ukraina z jej bogactwem dziedzictwa kulturowego, oryginalnością i niepowtarzalnością jest częścią nieodłączną starożytnych szlaków kulturowych Via Regia, co stwarza integralny związek z kulturowym dziedzictwem krajów przestrzeni europejskiej.
Nawiasem mówiąc, słynny szlak pielgrzymkowy św. Jakuba w Ukrainie zbiega się z Via Regia. Droga Jakubowa albo droga do Santiago (hiszp. Camino de Santiago) – to jest szlak pielgrzymkowy do grobu Apostoła Jakuba w mieście hiszpańskim Santiago de Compostela, główna część którego przebiega przez Hiszpanię Północną. Znany jest od IX wieku. Jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Od roku 1999 prawosławni Ukrainy pielgrzymują „Drogą Jakubową”. W październiku 2013 roku został otwarty nowy odcinek Drogi Jakubowej – od Medyki na granicy polsko-ukraińskiej do Przemyślu. Trasa będzie prowadzić przez teren przygraniczny, będzie połączona ze ścieżką rowerową i ścieżką ikon.

Kraje, przez które przebiega szlak kulturowy Via Regia

Hiszpania*

Państwo członkowskie Rady Europy

Państwo członkowskie Rozszerzonego porozumienia częściowego w sprawie szlaków kulturowych od 2011 r.

* Kraj, nie mający członków sieci Via Regia, ale znajdujący się na drodze

Francja

Państwo członkowskie Rady Europy

Państwo członkowskie Rozszerzonego porozumienia częściowego w sprawie szlaków kulturowych od 2011 r.
Kraj, mający członków sieci Via Regia

Belgia*

Państwo członkowskie Rady Europy

* Kraj, nie mający członków sieci Via Regia, ale znajdujący się na drodze

Niemcy

Państwo członkowskie Rady Europy

Państwo członkowskie Rozszerzonego porozumienia częściowego w sprawie szlaków kulturowych od 2013 r.
Koordynator europejski Via Regia – to jest Centrum Kulturowo-Informacyjne w Turyngii

Polska

Państwo członkowskie Rady Europy

Państwo członkowskie Rozszerzonego porozumienia częściowego w sprawie szlaków kulturowych od 2017 r.
Kraj, mający członków sieci Via Regia

Ukraina

Państwo członkowskie Rady Europy

Kraj, mający członków sieci Via Regia. Koordynator sieci w Ukrainie – Координатор мережі в Україні – Organizacja Publiczna «Via Regia Ukraine» z centrum w Dubno, obwód Rówieński

Regiony/Obwody, wchodzące do sieci: Kijowski, Żytomierski, Rówieński, Lwowski, Wołyński

Litwa*

Państwo członkowskie Rady Europy

Państwo członkowskie Rozszerzonego porozumienia częściowego w sprawie szlaków kulturowych od 2012 r.

* Kraj, nie mający członków sieci Via Regia, ale znajdujący się na drodze

Białoruś

Państwo, które nie jest członkiem Rady Europy

Państwo, które w 1993 roku ratyfikowało Europejską Konwencję Kulturalną

Obserwator za Rozszerzonej porozumienia częściowego w sprawie szlaków kulturowych
Kraj, mający członków sieci Via Regia