Szlaki Kulturowe Rady Europy - ViaRegiaUkraine
pl
  • uk
  • en
  • de

Szlaki Kulturowe Rady Europy

Europejskie Szlaki Kulturowe – to są szlaki, przebiegające przez jeden albo kilku krajów albo regionów, które zajmują się tematami, będącymi wobec interesów historycznych, artystycznych oraz społecznych europejskimi albo według geograficznej lokalizacji szlaków, albo według treści i znaczenia.

Program „Marszruty Kulturowe” (Dyrekcja Generalna ds. Demokracji) został uruchomiony przez Radę Europy w roku 1987 z powstaniem Deklaracji Santiago de Compostela.

Powyżej 30 marszrut kulturowych Rady Europy zapewniają mnóstwo imprez atrakcyjnych i edukacyjnych dla wszystkich obywateli Europy i za jej granicami oraz są zasobami kluczowymi dla turystyki odpowiedzialnej i stałego rozwoju. Obejmują cały szereg różnych tematów – od architektury i krajobrazu do oddziaływań religijnych, od gastronomii i dziedzictwa niematerialnego do postaci podstawowych sztuki europejskiej, muzyki i literatury.

Certyfikacja Rady Europy mówi o wysokiej jakości Marszruty Kulturowej. Sieci realizują działalność innowacyjną i projekty, dotyczące pięciu podstawowych priorytetowych stref działalności:

  • współpraca w dziedzinie badań i opracowań
  • polepszenie pamięci, historii i dziedzictwa europejskiego
  • wymiany kulturowe i edukacyjne dla młodych Europejczyków
  • współczesne praktyki kulturowo-artystyczne
  • turystyka kulturowa oraz ciągły rozwój kulturowy

Dzięki swojemu programu Rada Europy oferuje model ponadnarodowego zarządzania kulturą i turystyką oraz zapewnia współpracę między krajowymi, regionalnymi, lokalnymi władzami, a także szerokim kołem stowarzyszeń i podmiotów społeczno-gospodarczych.

Pierwszeństwem dróg zawsze jest kultura. Badanie naukowe, wychowanie, dziedzictwo kulturowe, turystyka kulturowa – to jest cel pochodny. Prawidłowa ocena i zachowanie dziedzictwa architektonicznego i kulturowego – to są ważne cele programu.

W roku 2019 naliczyliśmy 38 marszrut kulturowych Rady Europy z bardzo różnymi tematami, które ilustrują europejską pamięć, historię, dziedzictwo oraz wspierają interpretację różnorodności współczesnej Europy.

Tytuł „Major Cultural Route of the Council of Europe“ („Wielkie Szlaki Kulturowe Rady Europy“) jest wyróźnieniem, które Rada Europy udziela europejskim urzędom inicjatywnym w oparciu o główne punkty i miejsca z wielkim znaczeniem historycznym oraz które wspólnie działają celem ochrony wartości kulturalnych, wymiany informacji i doświadczenia, nowych form spotkań młodzieży Europy, nowych form turystyki, nowej oceny nieznanych obiektów dziedzictwa kulturowego oraz kształtują w tym celu sieci dla pracy interdyscyplinarnej.

Sieć „Via Regia – Szlaki Kulturowe Rady Europy“ została oficjalnie założona w końcu roku 2009. To odpowiada wymaganiom, które Rada Europy stawia strukturze wszystkich projektów dróg kulturowych, oraz zostało potwierdzono przez Komitet Koordynacyjny Rady Europy. Sieć jest jedynym posiadaczem tytułu „Via Regia – Szlaki Kulturowe Rady Europy”. W taki sposób każdy członek sieci także jest posiadaczem tytułu i może stosować go do swego marketingu miejskiego oraz reklamy wizerunkowej.

Koordynator sieci Via Regia w Ukrainie:

Organizacja Publiczna „Stowarzyszenie Centrów Kultury i Sztuki Via Regia Ukraina”
ul. Zamkowa, 7А,
m. Dubno,
obwód Rówieński,
Ukraina 35600
E-mail: viaregiainukraine@gmail.com