Jak zafundować do muzeum - ViaRegiaUkraine
pl
  • uk
  • en
  • de
W jaki sposób wpisać swoją rzecz na fundusz muzealny

Aby dowiedzieć się o wartości historycznej przedmiotu, który chciałbyś przekazać do muzeum, a także czy w ogóle istnieje taka potrzeba, skontaktuj się z odpowiednią instytucją w Twoim mieście zgodnie z poniższą listą.

Partnerzy projektu Via Regia Ukraine
Muzeum Historii Toalety
Kompleks Historyczno-Kulturalny „Zamek-Muzeum Radomyśl”
Państwowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny miasta Ostroga
Lwowskie Muzeum Historyczne
Muzeum Narodowe Kosmonautyki im. S. P. Korolowa
Rówieńskie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze
Państwowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny m. Dubno
Gorodockie Muzeum Historyczno-Krajoznawcze
Włodzimierz-Wołyńskie Muzeum Historyczne im. O. Dwernickiego
Muzeum Historyczno-Krajoznawcze w Brodach
Administracja Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w m. Łucku