PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY VIA REGIA UKRAINE W BRODACH - ViaRegiaUkraine
pl
  • uk
  • en
  • de

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY VIA REGIA UKRAINE W BRODACH

Od roku 2001 Muzeum stało się urzędem komunalnym Brodowskiej Rady Rejonowej oraz otrzymało nazwę „Muzeum Historyczno-Krajoznawcze w Brodach”.

Ekspozycja Muzeum znajduje się w 7 salach i dzieli się na 43 rozdziały, znajdujące się w porządku chronologicznym i tematycznym. Fundusze Muzeum liczą powyżej 5 tysięcy eksponatów funduszu podstawowego oraz powyżej 4 tysięcy jednostek funduszu naukowo-wspierającego. Corocznie kolekcję muzealną uzupełniają materiały z wykopalisk archeologicznych, dzieła sztuki współczesnej, przedmioty życia codziennego, zdjęcia, dokumenty oraz inne materiały.

Ekspozycję uzupełnia panorama „Brody XVII-XVIII wieku”, dzieła sztuki artystów Brodów, zdjęcia banerowe z widokami zabytków historycznych i kulturowych miasta i dzielnicy. Przy Muzeum Historyczno-Krajoznawczym w Brodach pracuje biblioteka muzealna oraz sale wystawowe, rozmieszczone w pałacu Twierdzy w Brodach.

Pracownicy Muzeum przeprowadzają wycieczki krajoznawcze i tematyczne po ekspozycji, w mieście Brody, w Zamku w Brodach, uczestniczą w konferencjach naukowych, projektach międzynarodowych, publikują zbiory naukowe i monografie, pracują nad badaniem i popularyzacją dziedzictwa historycznego kraju, udzielają konsultacje zawodowe.

Dyrektor – Strilczuk Wasyl

Łączność
icon
80600, obwód Lwowski, m. Brody, majdan Swobody, 5
(03266) 421 13
bikm@ukr.net

Godziny otwarcia muzeum:

Codziennie od 9:00 do 18:00, oprócz sobót.