PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY VIA REGIA UKRAINE W RÓWNEM - ViaRegiaUkraine
pl
  • uk
  • en
  • de

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY VIA REGIA UKRAINE W RÓWNEM

Szczególne miejsce w zbiorach muzealnych zajmują dzieła ikonografii wołyńskiej, przedmioty epoki kozackiej, kolekcja starodruków oraz prace urodzonego w kraju Rówieńskim słynnego rzeźbiarza europejskiego Tomasza-Oskara Sosnowskiego.

Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszą się wystawy stałe poświęcone działalności Ukraińskiej Powstańczej Armii, współczesnym obrońcom Ukrainy oraz historii Równego.

Oryginalnymi są ekspozycje, reprezentujące materiały archeologiczne oraz etnograficzne. Piękno, wyjątkowość i oryginalność regionu Rówieńskiego nie można nie odczuć w salach, które opowiadają o florze i faunie, zasobach wodnych, geologii regionu, bursztynie wołyńskim.

Na terytorium Muzeum znajduje się taras widokowy, gdzie eksponowane są łódź kozacka ХVII wieku, różne rodzaje uzbrojenia artyleryjskiego, samochody połowy ХХ wieku, samolot JaK-50, inne eksponaty.

Tradycyjnym dla mieszkańców Równego i obwodu stało się przeprowadzenie na terytorium Muzeum w czwartą niedzielę maja święta folklorno-etnograficznego „Muzealne Gościny”, na które przyjeżdżają rzemieślnicy ludowi z obwodu Rówieńskiego oraz obwodów sąsiadujących.

Oddziałami Muzeum Krajoznawczego są Muzeum Literacki Ułasa Samczuka oraz Muzeum Bursztynu, znajdujące się w Równem przy ulicy Symona Petlury, 17.

Dyrektor: Bułyga Aleksander

Łączność
icon
Ukraina, 33000, obwód Rówieński, m. Równe, ul. Dragomanowa, 19
+38 (0362) 62-05-72 – kasa, zamówienie usług wycieczkowych
+38 (0362) 26-75-80
rivnemuseum@ukr.net

Godziny pracy:
codziennie od godz. 8.00 do 18.00
Dni wolne – poniedziałek.

Dni wolne i świąteczne:
od godz. 10:00 do 18:00
Kasa – do 17:30