PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY VIA REGIA UKRAINE WE WŁODZIMIERZU-WOŁYŃSKIM - ViaRegiaUkraine
pl
  • uk
  • en
  • de

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY VIA REGIA UKRAINE WE WŁODZIMIERZU-WOŁYŃSKIM

Dużo eksponatów Włodzimierz-Wołyńskiego Starożytnego Repozytorium w czasie Pierwszej Wojny Światowej zostały przekazane do muzeów Charkowa. W okresie międzywojennym Muzeum Historyczne znajdowało się w pomieszczeniach Klasztoru Dominikanów, zabytku architektury XV-XVIII wieku.

Teraz w Muzeum znajduje się około 20 000 eksponatów funduszu podstawowego: archeologia, numizmatyka, malarstwo ikon, sztuka dekoracyjna i użytkowa, etnografia; dokumenty pisemne, starodruki, zdjęcia.

Ciągle przeprowadzane są wycieczki w ekspozycji muzealnej, która obejmuje okres historii kraju Włodzimierskiego od czasów najstarszych do XX wieku, a także wycieczki w zabytkach architektury i archeologii miasta i rejonu Włodzimierz-Wołyńskiego. Pracownicy naukowi Muzeum badają historię kraju Wołyńskiego, uczestniczą w wielu konferencjach naukowo-krajoznawczych, wyprawach archeologicznych i etnograficznych, prowadzą pracę edukacyjną z uczniami szkół lokalnych oraz studentami. W ścianach Muzeum ciągle przeprowadzane są wystawy tematyczne, a także osobiste wystawy artystów.

Muzeum współpracuje z Muzeami Krajoznawczymi Wołynia i miasta Równego, Lwowską Biblioteką im. Stefanyka Narodowej Akademii Nauk, a także z Muzeum Zamojskich (Polska). Dzisiaj Włodzimierz-Wołyńskie Muzeum Historyczne znajduje się w jednym z najpiękniejszych domów miasta – zabytku architektury początku XIX wieku.

Dyrektor – Stemkowski Włodzimierz

Łączność
icon
Ukraina 44702, obwód Wołyński, m. Włodzimierz-Wołyński, ul. Iwana Franki, 6
(03342) 2-19-11
Tel. Dyrektora +38 (063) 703-94-21 (Viber)
volodymyrmuseum@gmail.com

Godziny pracy:

od 9.30 do 17.00, oprócz soboty i poniedziałku