PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY VIA REGIA UKRAINE W OSTROGU - ViaRegiaUkraine
pl
  • uk
  • en
  • de

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY VIA REGIA UKRAINE W OSTROGU

Muzeum obejmuje takie zabytki architektury:

Budynek Szejneberga, zbudowany w latach 1910-ch.; Wrota Miejskie (Brama Zasławska), po raz pierwszy wspomniana w roku 1596; Piec, zbudowana w wieku XVII, która doszła do naszych czasów w swoim widoku pierwotnym; Klasztor Trójcy (klasztor rodowy książąt Ostrogskich), znany z XV wieku; Wieża Łucka (dzisiaj Muzeum Książek i Druku); Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – pomnik chrześcijańskiego budownictwa sakralnego; Wieża Tatarska XIV-XVII wieku; Cerkiew Objawienia Pańskiego, zbudowana w połowie ХV wieku; Wieża Nowa (Okrągła) – wybitny zabytek architektury obronnej Ukrainy XVI wieku; Wieża murowana – pierwszy murowany budynek obronny zamku w Ostrogu.

Po wejściu Ostroga do składu ZSRR Muzeum Ostrogskie w lutym 1940 roku otrzymało status państwowy, strukturę organizacyjną i etatową oraz odpowiedne finansowanie budżetowe, a także standardową dla radzieckiej nomenklatury kulturowej nazwę „Ostrogskie Muzeum Historyczne”.

Ostatnio Rezerwat stał się jednym ze zwyciężców konkursu projektów kulturalno-artystycznych „Małe Miasta – Duże Wrażenia”. Inny projekt mieszkańców Ostroga – “Interaktywne Muzeum Starodruków” – skierowany na stworzenie warunków do funkcjonowania kulturowego Chabu, renowację ekspozycji w Muzeum Księgi i Druku. Pracownicy Rezerwatu mówią, że projekt ma na celu podwyższenie atrakcyjności turystycznej Muzeum i miasta w ogóle.

Pracownicy Rezerwatu ciągle zapewniają przeprowadzenie ciekawych i poznawczych wycieczek, w t.l. interaktywnej wycieczki-questu „W poszukiwaniu skarbów książąt Ostrogskich”.

Dyrektor – Mańko Mikołaj

Łączność
icon
Ukraina 35800, obwód Rówieński, m. Ostrog, ul. Akademicka, 5
+38 097 5755727 – kasa, zamówienie usług wycieczkowych
dikzo@ukr.net

Godziny pracy:
Od wtorku do niedzieli od 9:30 do 17:15.
Poniedziałek – dzień wolny