PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY VIA REGIA UKRAINE W DUBNIE - ViaRegiaUkraine
pl
  • uk
  • en
  • de

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY VIA REGIA UKRAINE W DUBNIE

Na bilansie Rezerwatu znajdują się 29 zabytków historii, kultury i architektury o znaczeniu krajowym i lokalnym, w szczególności:

Zamek Dubeński (pałac książąt Ostrogskich XVI wieku, pałac książąt Lubomirskich XVIII wieku, korpus nadbramowy XVI wieku), Łucka Brama XVI wieku, Synagoga XVI wieku, Cerkiew Przemienienia Pańskiego XVII wieku, Cerkiew Świętego Jerzego XVII wieku, Klasztor Karmelitek XVII wieku, Kościół Bernardynów i jego cele XVII wieku, Kościół Jana Niepomuka ХІХ wieku, Katedra Świętego Eliasza pocz. ХХ wieku, budynki świeckie, handlowe i przemysłowe XVIII-XIX wieku w środkowej części miasta.

W Rezerwacie pracują: dział historii; dział funduszy; dział turystyki, managementu oraz inwestycji; dział pracy naukowo-edukacyjnej; dział ochrony zabytków historii, kultury i architektury, warsztaty restauracyjne. Dzięki staraniom badaczy otwierane są nowe wystawy tematyczne i ekspozycje, opracowane nowe marszruty turystyczne i wycieczki, przeprowadzane konferencje naukowe, doładowane fundusze, publikowane nowe wydania krajoznawcze oraz ciągle przeprowadzane prace restauracyjne i budowlano-renowacyjne.

Dla zwiedzających Zamku Dubeńskiego regularnie pracują 9 podstawowych ekspozycji muzealnych, ciągle aktualizowane są wystawy zmienne, działają wycieczki innowacyjne w postaci wirtualnej rzeczywistości rozszerzonej. Zasługuje również na szczególną uwagę unikatowa ekspozycja „Historia narzędzi tortur i kary”, która znajduje się w lochach pałacu Ostrogskich.

Zespół urzędu zapewnia przeprowadzenie ciekawych i poznawczych wycieczek, w t.l. w postaci teatralnej dla każdych kategorii zwiedzających. Także w Zamku Dubeńskim dla zwiedzających z zaburzeniami zmysłowymi dostępna jest wycieczka w języku ułatwionym.

Dyrektor – Kiczaty Leonid

Łączność
icon
Ukraina 35600, obwód Rówieński, m. Dubno, ul. Zamkowa, 7А
+380984758621 – kasa, zamówienie usług wycieczkowych
+380990809094 - dział turystyki
zamokdubno@gmail.com

Godziny pracy:
codziennie od godz. 8.00 do 18.00 w okresie letnim (kwiecień – październik)
codziennie od godz. 8.00 do 17.00 w okresie zimowym (listopad – marzec).
Dni wolne: 1 stycznia, 7 stycznia oraz 1-szy dzień Wielkanocy