Cerkiew Świętego Mikołaja  - ViaRegiaUkraine
pl
  • uk
  • en
  • de

Cerkiew Świętego Mikołaja 

Ocena
Kliknij, aby ocenić
O miejscu

Cerkiew została zbudowana w latach 1780-ch. Pierwotne przeznaczenie zabytku – kaplica świętego Jozafata. Historia życia świętego greckokatolickiego Jozafata jest ściśle związana z Włodzimierzem-Wołyńskim. Przyszły święty w życiu miał imię Iwan Kuncewicz.

W roku 1614 staje się archimandrytą klasztoru, a w roku 1617 – pomocnikiem-biskupem. Jozafat Kuncewicz zmarł męczeńską śmiercią w roku 1623. Dnia 29 czerwca 1867 roku Papierz Pius IX podpisał dekret, zgodnie z którym został kanonizowany Jozafat Kuncewicz. W 1949 r. szczątki świętego zostały ponownie pochowane pod kopułą rzymskiej bazyliki papieskiej w pobliżu grobu św. Piotra w Watykanie.

Ziemia, na której znajdował się dom ojca Jozafata, została sprzedana przez krewnych świętego miejscowemu archimandrycie greckokatolickiemu Porfiriuszowi Podskarbi Ważyńskiemu, a na prośbę tego biskupa w 1780 r. wybudowano kaplicę św. Jozafata. Budowla pełniła funkcję kaplicy przez 15 lat.

W roku 1991 cerkiew została przekazana wspólnocie prawosławnej. Wtedy zostały przeprowadzone prace naprawczo-restauracyjne we wnętrzu. Na początku lat 2000-ch około cerkwi została wznowiona dzwonnica.

Pokaż więcej
м. Володимир-Волинський вул. Цинкаловського,1
50.8486756, 24.3225128
MIEJSCA W POBLIŻU
Kościoły, katedry, klasztory
Cerkiew Świętego Bazylego (XIII-XIV wiek)
Kościoły, katedry, klasztory
Katedra Wniebowzięcia NMP (1156-1160 lata) 
Kościoły, katedry, klasztory
Katedra Narodzenia Pańskiego XVIII wieku
Zespół pamięci
Obóz Koncentracyjny – Kompleks Pamięci «Ofiarom Faszyzmu»
Pomnik
Brama Piątkowa
Budynki architektoniczne
Budynek Apteki Bazylianów
Budynki architektoniczne
Budynek Szkoły Tora-Talmud (XIX wiek)
Budynki architektoniczne
Włodzimierz-Wołyńskie Muzeum Historyczne
Ciekawe miejsca
Budynek Komisariatu Wojskowego
Budynki architektoniczne
Dom gimnazjum męskiego (czerwona szkoła)
Budynki architektoniczne
Mury Kapucynów
Ciekawe miejsca
Wały ziemne
Otwórz mapę
Zamknij mapę